Prirodne ljepote

Rijeka Krupica

U Starom Rudom izvire najkraća rijeka u Evropi - Krupica (400m), koju ruđani zbog wenog tihog toka zovu "Jezero".
Voda je izuzetno čista , na izvoru se koristi za piće i što je posebno zanimljivo temperatura ove vode i ljeti i zimi je 14 stepeni.
Zavod za zaštitu spomenika kulture bivše SFRJ je još 1970. godine ovu rijeku proglasio spomenikom prirode.

Kanjon Lima

Kanjon Lima spada u jedan od najljepših kanjona u Evropi.
Dugačak je oko 11 kilometara, a njegove strane dosežu visinu i do 550 metara.

Pećina Vilinska jama

Na području opštine Rudo nalazi se više speleoloških objekata od kojih je najpoznatija i najatraktivnija Vilinska jama.
Nalazi se na brdu Orlić iznad sela Polimlja. Unutra se nalazi prostor veličine fiskulturne dvorane sa ogromno visokom provalijom. Okolo su stubovi stalaktita i stalagnita, neki su  se već srasli i njihova visina je i do deset metara a debljina od 15 do 60 cm.