Planinarenje

Okolina Rudog predstavlja jedinstvenu kombinaciju dubokih kanjona i visokih planina. Sam grad Rudo nalazi se u brdsko-planinskom kraju donjeg toka rijeke Lim, dvadesetak kilometara prije njegovog ušća u Drinu, na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 400 m. Okruženo je planinskim vrhovima srednje visine. Na sjevernoj strani nalazi se planina Varda sa najvećim vrhom od 1389 m, koja se svojim obroncima oslanja na Priboj, Rudo i Dobrun. Na južnoj strani je planina Tmor sa najvišim vrhom od 1280 m.

Pored ove dvije planine na području opštine Rudo nalazi se još nekoliko atraktivnih planinskih vrhova kao što su Vučevica, sa nadmorskom visinom od 1491 m, Bič planina sa najvišim vrhom od 1386 m, Vihra (1102m) i drugi.

Svaka od ovih planina, kao i uostalom i kompletan ovaj kraj, odlikuje se bogatom i burnom prošlošće i prisutne su brojne zaostavštine srednjevjekovnog i otomanskog graditeljstva.