Lov

Opština Rudo raspolaže sa velikim lovnim područjem. Površina lovišta je 34.026 hektara, od kojih se lovna površina prostire na 24.000 hektara, (a nelovna na 10.024 hektara).

Tip lovišta je brdsko-planinsko, a graniči sa lovištima: Višegrad, Rogatica, Novo Goražde i Čajniče, kao i Priboj i Jablanica ( SR Srbija).
Nadmorska visina lovišta je od 305 do 1.492 metra.
Granice lovišta „Varda“ Rudo kojim gazduje lovačko Udruženje “Varda” Rudo, se poklapaju sa granicama opštine Rudo.

Osnovne vrste divljači u lovištu su: srneća divljač, divlja svinja, zec, medvjed i poljska jarebica.
Lovačko udruženje "Varda" Rudo